יום שני, 30 באפריל 2012

דביסי וגריג

The Ruth Milchin Concert Series

אלכסנדר פבלובסקי - כינור
אלה פבלובסקי - פסנתר

ק. דביסי - סונטה לכינור ולפסנתר
Allegro vivo
Intermede
Finale

א. גריג - סונטה לכינור מס. 3 בדו מינור, אופ. 45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato